Szerzői jogok

Azzal, hogy belép az interswitch.hu domain valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

Az interswitch.hu és az interswitch.hu domain alatt található oldalakon, weboldalakon található tartalom (együttesen „honlap” néven említve) az Interswitch Kft szellemi tulajdona. Az Interswitch Kft fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos szerzői jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását magyar és nemzetközi törvények védik.

Az Interswitch Kft előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek feldolgozása, felhasználása, vagy értékesítése. A szövegek, grafikák, fotók, hanganyagok, videó anyagok, adatok, programok, eljárások feldolgozása, felhasználása, vagy értékesítése is csak az Interswitch Kft írásos engedélyével lehetséges.

A honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja a honlap látogatója. A honlap látogatója, és bármilyen automatizált technikai megoldás nem jogosult a honlap többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az Interswitch Kft honlapja teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, és újra nyilvánosságra hozni tiltott. Tiltott továbbá az Interswitch Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai eljárás segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás, vagy eljárás üzemeltetés büntető és/vagy polgári jogi következményeket von maga után. Az Interswitch Kft a jogsértés azonnali megszüntetését és a keletkezett kárának megtérítését követelheti.

A honlapról adatot, információt, vagy a honlap bármely részét átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet. Ebben az esetben az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden újra megjelentetésnél feltünteti.

Az interswitch.hu domain név az Interswitch Kft tulajdona és védjegye, szerzői jogi védelmet és védjegyoltalmat élvez.

Az Interswitch Kft pontos információk közlésére törekszik. A honlap üzemeltetőjének szándéka a látogatók tájékoztatása, a téves közlésből fakadó esetleges károkért az Interswitch Kft felelősséget nem vállal. A honlap üzemeltetője törekszik a téves közlés javítására és megszüntetésére.